Oude verhalen inspirerend voor rechters van vandaag

Opinie

Wat kunnen rechters uit oude verhalen (uit Bijbel, vaderlandse of klassieke geschiedenis) leren. In het boek Thronus Iustitiae, 400 jaar inspiratie voor rechters vertellen wetenschappers en rechters aan de hand van zeventiende-eeuwse prenten wat zij daarvan leren. Leendert Verheij, president van het Gerechtshof Den Haag, besprak gisteren bij de presentatie van de tweede druk van dit boek, de waarneming van zijn collegas.

Salomo een horend hart Salomo vraagt God niet om macht, of een lang leven of grote rijkdom, maar hij vraagt: Schenk uw dienaar een opmerkzame geest (de Amsterdamse theoloog Deurloo en anderen vertalen wat meer letterlijk: een horend hart) zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. De uitdrukking een horend hart omvat veel meer dan alleen een luisterend oor. Het vraagt om openheid en bewogenheid van binnenuit en daar is moed voor nodig, Collega Hans den Tonkelaar merkt in zijn opstel naar aanleiding van de prent op dat luisteren de inhoud van ons rec …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?