Sacrament is niet het alleenrecht van predikant

Ulbe van der Meer (ND 26 september) verzucht dat het avondmaal niet wekelijks gevierd kan worden vanwege het monopolie van de predikanten. Maar dat monopolie is er niet.

Vanwege wildgroei in de bediening van de sacramenten in de turbulente reformatietijd hebben de kerken in de 16e eeuw besloten dat die bediening alleen kon worden uitgevoerd door een (uiteraard bevestigde) predikant. Dat besluit werd genomen in een tijd dat men nog niet geheel los was van een (rooms-katholieke) clericale kijk op met name predikanten, maar ook vanwege het minder goed functioneren van de kerkenraad. Maar, de bediening van de sacramenten is slechts de uitvoering van een besluit van de kerkenraad om dat specifieke sacrament te bedienen aan die dopeling, of aan die avondmaals …
Dit is 20% van het artikel.

Wil je doorlezen?

24 uur nd.nl voor maar € 2,-

Paywall
PDF Print Stuur door

Elke dag een nieuwsbrief

Elke dag het ND