PKN moet verloren schapen zoeken

De terugloop van het aantal (doop) leden in de Protestantse Kerk in Nederland moet de vraag oproepen of er nog herders zijn die op zoek gaan naar verdwaalde schapen.

Het onderzoeksbureau Kaski registreerde dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in 2030 nog maar de helft van het huidige aantal leden zal hebben. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) was in haar prognose aanmerkelijk negatiever (ND 7 augustus). Ik begrijp dat voor een dergelijk onderzoek louter pragmatische argumenten en cijfers zijn gehanteerd. Prediking en liturgische 'achtergrondmuziek', om maar enkele kerkelijke facetten te noemen, zullen daarin geen rol hebben gespeeld. Ongetwijfeld zijn de prognoses over de stand van zaken van de PKN in 2030 formeel juist, maar het zi …
Dit is 15% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Dagelijkse nieuwsbrief