Het Leger als schip op het strand

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) verlenen kerken en maatschappelijke organisaties op uitnodiging van de overheid sociale hand- en spandiensten in hun lokale gemeenschappen.

Dit is een nieuwe vormgeving van de oude gedachte van activering van de samenleving door de overheid. Voor christelijke organisaties riep deze gedachte steeds de vraag op in hoeverre hun specifieke doelstelling tot haar recht kan komen in dit algemene kader. Dit spanningsveld tonen ons recente conflictsituaties buiten het kader van de WMO: de hulpverlening van Het Scharlaken Koord aan prostituees in o.m. Haarlem en het opbouwwerk van Youth for Christ in de Amsterdamse Baarsjes. Dit zijn geen uitwassen en uitzonderingen, maar kenmerkende situaties voor het werk van levensbeschouwelijk ge …
Dit is 10% van het artikel.

Wil je doorlezen?

24 uur nd.nl voor maar € 2,-

Paywall
PDF Print Stuur door

Elke dag een nieuwsbrief

Elke dag het ND