Ga zelf maar eens tussen andersdenkenden in wonen

Wie zelf niet tussen mensen met lagere inkomens en navenante huisvesting leeft, heeft vaak geen idee wat dat in de praktijk betekent. En kan zo maar denken dat lager opgeleiden dus minder tolerant zijn.

Ik heb het artikel Cultureel conflict door kloof hoog- en laagopgeleiden (ND 31 oktober, pagina 2 en 3) met stijgende verbazing gelezen. In het artikel wordt verslag gedaan van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De twee denktanks van de regering komen, kort samengevat, tot de conclusie dat lager opgeleiden meer weerstand hebben tegen andersdenkende bevolkingsgroepen (immigranten, etnische minderheden) dan hoogopgeleiden. Dat zou komen doordat de laagopgeleiden ander gedrag slechter kunnen interpreteren …
Dit is 13% van het artikel.

Wil je doorlezen?

24 uur nd.nl voor maar € 2,-

Paywall
PDF Print Stuur door

Elke dag een nieuwsbrief

Elke dag het ND