Als ChristenUnie de belijdenissen loslaat is dat nog geen verruiming

Na een symposium over de overeenkomsten en verschillen tussen protestants en katholiek denken, is binnen de ChristenUnie weer discussie ontstaan over de functie van de gereformeerde belijdenissen in de Uniefundering, de partijgrondslag. Ik ben voor aanpassing van die grondslag maar wel om de goede redenen.

Daarom begin ik met wat mijns inziens niet de goede reden is om de grondslag te wijzigen. We hebben de Schrift als basis en dat is voldoende is misschien wel de meest wijdverbreide misvatting die momenteel bij de ChristenUnie leeft. De Schrift mag heilig zijn, maar het is naïef te denken dat er vanzelf een eenduidige politieke visie uit voortvloeit. Een tweede argument dat vaak klinkt: de belijdenissen, de Formulieren van Enigheid, werpen voor niet-gereformeerde christenen onnodig een drempel op om zich aan te melden als lid. In een van de voorlopers van de CU, de RPF, speelde deze disc …
Dit is 11% van het artikel.

Wil je doorlezen?

24 uur nd.nl voor maar € 2,-

Paywall
PDF Print Stuur door

Elke dag een nieuwsbrief

Elke dag het ND