Opinie: Verlangen naar een gedeeld Europees verhaal is naïef

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Wie een gedeeld verhaal van EU-leiders verlangt, miskent de pluriformiteit van Europa.

Volgens het commentaar van het ­Nederlands Dagblad op maandag 27 mei zou er een zorgwekkende kloof zijn gebleken tussen de Europese politici en hun burgers. Die ­leiders werd verweten dat ze geen ­‘leidend, principieel en vooral gedeeld verhaal’ over Europa over het voetlicht weten te brengen. Op deze analyse is nogal wat af te dingen.

Als er al één verhaal mogelijk is, dan is dat het verhaal van keuzes op tal van terreinen. Europa zal nooit af zijn. Het verlangen naar een gedééld verhaal is naïef en miskent de pluriformiteit in Europa qua visies en belangen. Er is volgens mij reden om tevre …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?