Opinie: Nog meer argumenten aanvoeren, zet niet aan tot duurzaam leven: met verwondering kom je verder

De boodschap is nog steeds: Koop, dat maakt u gelukkig. En we gaan er nog in groten getale in mee. Opinie
De boodschap is nog steeds: Koop, dat maakt u gelukkig. En we gaan er nog in groten getale in mee. | beeld istock
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het kabinet werkt toe naar een klimaatakkoord. De discussie wordt volop gevoerd. De bewustwording rond duurzaamheid en klimaat neemt toe. Maar hoe gaan we ook echt duurzamer leven? Wat vraagt dat van de politiek?

Mensen zijn zich vaak wel bewust van de gevolgen van hun gedrag voor milieu en klimaat, maar ze zijn minder geneigd hun gedrag te veranderen. Vooral vliegen lijkt een nieuw verworven recht geworden. Over het algemeen wijzen burgers sterk naar de overheid en het bedrijfsleven om duurzamere stappen te zetten. Maar waar een deel van de Nederlanders roept om strengere klimaatmaatregelen, neemt bij een ander deel de scepsis hierover juist toe. Ook is er verschil van mening over het tempo van de maatregelen en de vraag wie wat moet betalen.

Natuurlijk zijn zaken als tempo en kostenverdeling belangr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?