Opinie: Hersenwetenschap helpt om religie te begrijpen

Zit religie in je brein? Is dat de ‘Godspot’? Ja, maar hersenonderzoek kan het bestaan van God noch aantonen,  noch ontkrachten. Opinie
Zit religie in je brein? Is dat de ‘Godspot’? Ja, maar hersenonderzoek kan het bestaan van God noch aantonen, noch ontkrachten. | beeld istock
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

‘Zit religie in je brein?’ Hersenonderzoek helpt ons om de mechanismen te begrijpen die maken dat iemand religieus wordt of juist niet.

Over definities valt te twisten. Wat verstaan we onder religie? En wanneer ‘zit iets in je brein’? Laat ik de stelling daarom eerst eens aanscherpen: op basis van de huidige neurowetenschappelijke kennis kunnen we goed verklaren hoe religieuze overtuigingen en ervaringen tot stand komen.

Zo. Nu kunnen we praten. Ik kan u immers wijzen op de wederzijdse samenhang tussen hersenactiviteit en een godservaring. We kunnen samen constateren dat bepaalde hersengebieden oplichten als een gelovige nadenkt over God. Dat dit dezelfde hersengebieden zijn als wanneer we nadenken over een geliefd …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?