Oordeel goed of fout in oorlog voldoet niet

Het lijkt er op dat voorafgaand aan de nationale dodenherdenking luid en duidelijk gecommuniceerd moet worden dat de bezetting geldt als het morele richtsnoer om te beoordelen wie goed of fout was. Niet vreemd gezien het gegeven dat al decennia lang alleen stil gestaan wordt bij bepaalde groepen binnen de Nederlandse samenleving. Maar doet dit recht aan de geschiedenis van ons land en volk?

De laatste jaren ontstaat, vooraf aan de jaarlijkse dodenherdenking, telkens een discussie over de vraag: wat is wel of niet gepast? Vorig jaar betrof het de aanwezigheid van de zoon van oud-NSBer Rost van Tonningen. En dit jaar is er discussie over de voordracht van een gedicht door een tiener over een familielid die als Waffen-SSer is gesneuveld aan het Oostfront. De wortel van dit soort discussies ligt bij de historicus Loe de Jong. Mede door zijn standaardwerk over de bezetting heeft hij een beeld gecreëerd wie goed of fout was. Dat beeld is overgenomen, doorgegeven en algemeen aanv …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?