Ook in Bijbel klinkt geloofsbelijdenis door

Mensen vragen zich soms af of geloofsbelijdenissen, hoe waardevol ook, niet gemist kunnen worden. Er is immers een Bijbel? Het antwoord moet zijn: kennelijk niet, want de Bijbel zelf wil ze niet missen! Ook daarin klinken geloofsbelijdenissen.

Eerder deze maand kwam uit een onderzoek van de IKON naar voren dat twee derde van de predikanten in de Protestantse Kerk niet gelooft in de uitverkiezing, zoals deze wordt beschreven in de Dordtse Leerregels. Ook ik kan die niet in zijn geheel onderschrijven, omdat Bijbelse verkiezing niet in de eerste plaats op een individu is gericht (zie Efeziërs 1:4). Ik kan verwerping dan ook niet als een soort verkiezing met omgekeerd voorteken zien. Of dit nu betekent dat het remonstrantse standpunt geheel juist was, is een andere zaak. Aanleiding voor het onderzoek was dat dit jaar wordt herdac …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?