Ook Europese overheid staat in dienst van God

Niek Vogelaar roept de ChristenUnie op zich een voorstander te betonen van verdere integratie van het financieel-economische beleid van de eurolanden om zo de crisis het hoofd te bieden (ND 28 juni). Het is echter geen gezond uitgangspunt als hij zegt dat verdere integratie onontkoombaar is.

Het samengaan in een muntunie vraagt volgens Vogelaar nu om een inhaalslag. Anders kunnen we er beter mee stoppen. De euro zal zijn of niet zijn. Het is goed dat hij deze discussie aanzwengelt. De eurocrisis zet het debat over waar het naartoe moet met de EU op scherp. Vogelaar kiest hierin positie. Terecht werpt hij de vraag op waar de ChristenUnie staat in dit debat en wat de achtergrond van haar standpunt is. Ik mis in het betoog van Vogelaar echter een principieel, christelijk-politiek kader dat de visie van de ChristenUnie in dit debat kan sturen. Hierbij gaat het volgens mij voora …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?