Onzekere toekomst voor christelijke organisaties

Zoals Paulus vertelde over de blijde boodschap, zijn de christenen daar 2000 jaar lang mee doorgegaan. Dat doorvertellen is dé kracht van christenen en hun organisaties. Daar kan geen advertentiecampagne of sociaal netwerk tegenop. Opinie
Zoals Paulus vertelde over de blijde boodschap, zijn de christenen daar 2000 jaar lang mee doorgegaan. Dat doorvertellen is dé kracht van christenen en hun organisaties. Daar kan geen advertentiecampagne of sociaal netwerk tegenop.

Is er in 2036 nog ruimte voor christelijke scholen en christelijke zorginstellingen? Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van zorgverzekeraar Pro Life gaf godsdienstsocioloog prof. Gerard Dekker antwoord op die vraag. De indivualisering stemt hem negatief. Marketinginnovatie-expert Bram Alkema beantwoordde daarentegen die vraag positief. Christenen en hun organisaties hebben volgens hem bewezen zeer succesvol te zijn. In twee ingekorte lezingen geven beiden een persoonlijke blik in de toekomst. Reageren? Mail naar opinie@nd.nl.

Twee direct met elkaar samenhangende ontwikkelingen zijn bezig het bestaan van christelijke organisaties te ondermijnen. Dat betreft de processen van individualisering en van subjectivering. Individualisering gaat over het proces waarbij mensen losraken en zich losmaken van de traditionele verbanden, zoals de familie, de lokale gemeenschap en de kerk, en in toenemende mate zelf willen en/of moeten bepalen hoe zij hun leven vormgeven. Door het proces van individualisering staan allerlei vanzelfsprekendheden ter discussie. Er is sprake van toegenomen keuzevrijheid (én van keuzedwang). …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?