Onverwacht geluid na anti-minarettenmotie

In het wetenschappelijk SGP-tijdschrift Zicht, dat zaterdag 12 december uitkomt, wordt gesteld dat ,,een insteek op de democratische rechtsorde, die aan álle gezindten het gelijke publieke recht toekent, meer dan ooit gewenst is''.

Dat is een verrassend geluid tegen de achtergrond van de anti-minarettenmotie van Tweede Kamerlid Kees van der Staaij. Na het indienen van zijn motie zegt SGP-Kamerlid Van der Staaij ,,onaangenaam verrast'' te zijn over de felheid van sommige reacties. Hij ontkent ten stelligste dat hij met de minarettenmotie goedkoop wil meeliften op het breed levende onbehagen in delen van de samenleving. Met zijn oproep tot ,,wijze terughoudendheid'' rond uitingen van de islam in de publieke ruimte heeft hij een motie geformuleerd die past in de Nederlandse poldertraditie. Zo omschreef hij het zelf. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?