Onthutsende vorm van afgoderij

De regering maakt verkeerde keuzes. Uit de Miljoenennota blijkt dat er sterk wordt ingezet op versteviging van drie pijlers: veiligheid, welvaart in de wereld en vrijheid. Hiermee wordt, meer dan in het verleden, het Nederlandse belang voorop gesteld.

Welvaart, veiligheid en vrijheid zijn belangrijke waarden. Maar wanneer ze als meest belangrijke pijlers worden gekozen en de nadruk op het Nederlandse belang en op economische groei wordt gelegd, dan kunnen ze een bedreiging worden voor internationale rechtvaardigheid en een verantwoord beheer van de schepping. Welvaart en veiligheid kunnen alleen duurzaam gerealiseerd worden op basis van gerechtigheid en zorg voor mens en schepping. En juist hierover heeft men het niet. Met het betrekken van het bedrijfsleven bij ontwikkelingssamenwerking en het opkomen voor Nederlandse belangen is op …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?