Onbillijke verwijten aan de orthodoxie

Allerlei nieuwe ideeën, ook over het gezag van de Bijbel, zoals die naar voren kwamen in het interview van deze krant met Willem Barnard en het commentaar daarop, maken moe. Ook worden onbillijke verwijten aan de orthodoxie gemaakt, dat men alles in een systeem wil vatten.

In de krant van 30 juni lazen we het lezenswaardige commentaar van Rien van den Berg onder de kop 'Orthozinnigheid'. Het was een reactie op het interview met Willem Barnard in de bijlage ZoZ van 27 juni. We raken aan allerlei nieuwe vondsten en formuleringen gewend (of juist niet gewend). Tot voor kort stelden we dat rechtzinnigen geloven in Christus als Gods Zoon, die voor onze zonden genoegdeed door zijn kruisoffer, opstond uit de doden (echt lichamelijk) ten hemel voer, Gods Zoon is en blijft, de tweede Persoon in de heilige drie-eenheid. Voorts gelooft de rechtzinnige de Schriften zoal …
Dit is 12% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?