Oecumenisch concilie beter dan synode

Zou de PKN niet moeten beginnen om in eigen land de grote rivieren over te steken en rooms-katholieke medechristenen uit te nodigen voor een conciliair beraad? |foto ANP/Valerie Kuypers Opinie
Zou de PKN niet moeten beginnen om in eigen land de grote rivieren over te steken en rooms-katholieke medechristenen uit te nodigen voor een conciliair beraad? |foto ANP/Valerie Kuypers

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft plannen om een 'nationale' synode van alle protestantse kerken in ons land te organiseren (Nederlands Dagblad 19 februari).

Emeritus predikant Hans Kronenburg begrijpt niet waarom een eerder geuite wens van PKN-scriba Arjan Plaisier om de rooms-katholieken erbij te betrekken toch niet gerealiseerd wordt. De Protestantse Kerk in Nederland wil een krachtig getuigenis geven van de betekenis van het evangelie van Jezus Christus en van de roeping van de kerk in de samenleving. Volgens synodesecretaris Arjan Plaisier is er een verklaring in de maak waarbij de kerk de klassieke geloofsbelijdenis (bedoeld is waarschijnlijk de algemeen-christelijke of katholieke apostolische geloofsbelijdenis van de vroege kerk) als …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?