Nieuwe zorg eist ethische keuzen

Tussen 2000 en 2010 stegen de zorgkosten met gemiddeld 6,4 procent per jaar. Heeft deze ontwikkeling iets autonooms dat zich aan menselijke beïnvloeding onttrekt? Het gesprek over de toekomst van de zorg kan niet zonder een debat over waarden.
Een centrale waarde in de gezondheidszorg is: het herstellen of onderhouden van een goed leven. Maar wat is dat goede leven? Deze vraag kan grofweg op twee manieren beantwoord worden. Namelijk: zo lang mogelijk leven en zo gelukkig mogelijk leven. Beide antwoorden leiden tot verschillende scenarios voor de zorg. In het eerste scenario is levensverwachting het belangrijkste criterium voor de kwaliteit van de zorg. We bieden patiënten de nieuwste behandelingen en de modernste technologieën aan om de dood steeds verder terug te dringen. Eenprobleem in dit scenario is dat we wel langer l …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?