'Nieuwe vrijgemaakten' volgen Schilder niet na

Vandaag is het zestig jaar geleden dat de Acte van Vrijmaking werd voorgelezen en die leidde tot een breuk in de Gereformeerde Kerken. In het afgelopen jaar heeft in een aantal plaatsen een 'nieuwe vrijmaking' plaatsgevonden. De Emmense predikant F.J. Bijzet confronteert deze kerkleden met de vraag of zij hiermee in de voetsporen van hun voorganger K. Schilder gaan.

Wat we niet hoopten, is toch gebeurd: er is een beweging op gang gekomen van broeders en zusters die zich losmaken uit het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en zich hergroeperen in nieuwe gemeenten. Men noemt dit een nieuwe 'Vrijmaking', met als argument dat de situatie in de Gereformeerde Kerken vandaag er nog slechter aan toe is dan rond het jaar 1944. Waarbij men vooral verwijst naar een aantal besluiten van de synode van Zuidhorn in 2002. Op dat argument ga ik nu niet in. Heel wat anderen hebben reeds goed geargumenteerd aangewezen dat er een grove vertekening van di …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?