Niet wetenschap, nieuwe visie tast Bijbel aan

Tast een nieuwe manier van Bijbellezen het gezag van de Bijbel aan? Dat kan bijvoorbeeld in de discussie over man en vrouw in de kerk -, al ligt dat niet aan de wetenschap, maar aan degene die een nieuwe visie inbrengt.

In het rapport Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie van deputaten uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) lees ik de volgende visie: Wat wij uit de Schrift afleiden over de man-vrouwverhouding vormt geen belemmering om vrouwen tot de ambtsdienst toe te laten. Ook de ambtsleer leverde volgens ons zon belemmering niet op. Christenen in onze tijd zijn geroepen om het evangelie met kracht te verkondigen en onnodige belemmeringen moeten vermeden worden. In de reacties lees ik telkens over hermeneutiek en tussen de regels over de vrees hiervoor. Maar, wat is hermeneutiek? Is dat ee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?