Niet rustdag, maar eredienst centraal

Wim Dekker legt de vinger op de zere plek als hij stelt: Geloven in een geïndividualiseerde samenleving, die in haar geheel los is van God, is een hele klus. De stafmedewerker van de IZB reageert daarmee (ND 9 augustus) op de column van George Harinck (3 augustus). Dekker vindt Harincks toon over de positie van christenen in de samenleving van vandaag te optimistisch.
Dekker signaleert niet alleen dat geloven een privézaak is geworden, maar ook dat christenen intern geseculariseerd zijn. Juist omdat het zo raak en herkenbaar is wat hij zegt, volg ik hem niet in de concrete oplossingsrichting die hij wijst. Bij het lezen van Dekkers bijdrage dacht ik terug aan een recente themadienst over het vierde gebod. Laatst zaten we met een groep jonge christenen bij elkaar. We lazen Matteüs 11:28 12:14. Jezus nodigt ieder uit tot zijn rust, demonstreert de betekenis daarvan op sabbat met de discipelen in het korenveld en de genezing van iemand met een verschro …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?