Niet in de Geest, maar in de belofte

De vraag of je de Geest wel in je hart hebt, leidt zo gemakkelijk naar een zekerheid die rust in wat wij weten en bij onszelf bevinden. Maar de zekerheid dat je deelt in het heil rust in Gods vaste beloften.

Op de conferentie in Zwolle van de werkgroep Gods Geest Werkt stelde ds. Bottenbley enkele malen indringend de vraag: weet je dat de Geest van God in je woont? Bent u wedergeboren? (Nederlands Dagblad 4 april) Hij noemde dit zelfs de vraag van vandaag. Ik heb mij ernstig afgevraagd of dit wel de vraag is die zo klemmend aan de conferentiegangers moest worden gesteld. Het viel mij opnieuw op dat gereformeerde kerken deze vraag niet stellen wanneer er openbare belijdenis van het geloof wordt gedaan, noch wanneer het gaat om het waardig vieren van het avondmaal. In beide gevallen wordt gev …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?