Niet dubbel dopen

Het is geheel ten onrechte dat mensen die zich aansluiten bij een baptistengemeente 'ongehoorzame christenen' worden genoemd, omdat ze zich niet als volwassene willen laten dopen, stelt Jelle Horjus (Nederlands Dagblad 11 februari). Predikant Ernst Leeftink verwacht dat dit niet zal veranderen.

In de vrijgemaakt-gereformeerde kerken hádden wij heel lang het standpunt van de ware kerk - en sloten daarmee vaak gelovigen uit andere kerken buiten. Evangelischen en baptisten hébben nog steeds het standpunt van de ware doop - en daarmee sluiten ze nog steeds medechristenen in hun eigen gemeente buiten. Ze mogen wel 'vriend van de gemeente' zijn, maar geen volwaardig lid. Ten diepste is dat volgens mij oudtestamentisch: toen waren de 'jodengenoten' hartelijk welkom in de buitenste voorhof. Maar écht binnenkomen mochten ze niet. Alle nadruk op de hartelijkheid waarmee mensen opgenomen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?