Niet de overheid, maar de moraal

Het is niet vol te houden dat de overheid het probleem is als het gaat om economie en markt, zoals godsdienstwetenschapper Hans van de Breevaart beweert (ND 27 oktober). De Bijbel spreekt positief over de rol van de overheid. En de markt kan het zo maar aan moraal ontbreken.

Christenliberalisme; de term is even wennen, maar het kent ongetwijfeld aanhangers. Een vertegenwoordiger is godsdienstwetenschapper Hans van de Breevaart. In de krant van 27 oktober pleit hij voor meer markt en minder overheid. De Bijbel zou in die richting wijzen. Zij kent het recht op persoonlijk eigendom, het naar eigen inzicht aanwenden daarvan en het beschermd zijn tegen aanspraken daarop. Individuele christenen hebben de plicht ervoor te zorgen dat niemand van de honger omkomt, de overheid heeft daarbij geen rol. Die moet ruimte laten voor zoveel mogelijk economische groei. Het p …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?