Niet alles hoeft op hoogste niveau

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil dat leerlingen in het voortgezet onderwijs in een of meer vakken op een hoger niveau examen kunnen doen (ND 11 maart). Een prima plan. En laten vervolgopleidingen dan ook de vervolgstap zetten: flexibilisering van hun instroomeisen.

Neem de havo als voorbeeld. Wanneer je in de bovenbouw onderwijs op maat biedt aan leerlingen die goed zijn in Engels, schat ik dat ruwweg tien tot twintig procent van hen dit vak op vwo-niveau kunnen afsluiten. Er zijn zeker ook leerlingen die dit kunstje voor meer dan één vak kunnen. Maar waarom zouden leerlingen die inspanning opbrengen, als het hun niets oplevert? Daarom pleit ik ervoor dat vervolgopleidingen hun instroomeisen specificeren naar schoolvak en niveau, niet naar diploma. Voor de universitaire studie Engels bijvoorbeeld zou niet een compleet vwo-diploma de instroomeis mo …
Dit is 17% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?