Niet allemaal broeders en zusters in de kerk

Niet iedereen aan wie het evangelie wordt verkondigd, is onze broeder of zuster. Jezus en Petrus maken duidelijk een verschil.

Collega Tim Vreugdenhil schrijft in de krant van 25 januari (In het vuur met die ring) waardevolle dingen over het onvoorwaardelijke van de verkondiging van het evangelie. Niemand is te goed of te slecht om dit evangelie te horen en tot Christus uitgenodigd te worden. Wat op zijn minst verwarring kan brengen, is dat Vreugendhil schrijft dat Christus voor ieder mens gestorven is en dat ieder mens mijn broeder of zuster is. Hij schrijft: Een kerk is een plek waar niemand wordt veroordeeld, niemand wordt afgewezen, een plaats waar mensen elkaar bij God brengen. mensen Ik ben het van …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?