Niemand heeft ooit Q gezien

Piet van der Schoof construeert een religieuze gemeenschap rondom een bron voor de evangeliën die Q wordt genoemd (ND 31 maart). Maar het bestaan van zon gemeenschap is even onbewijsbaar als het bestaan van Q zelf. Kan het ook anders?

Waarom zijn er vier evangeliën en hoe laten de overeenkomsten en de verschillen tussen de evangeliën zich verklaren? Dit vraagstuk wordt de synoptische kwestie genoemd, omdat vooral Matteüs en Marcus en Lucas, in een overzicht (synopsis) naast elkaar gelegd, treffende gelijkenis vertonen, maar tegelijk op vele punten uiteenlopen. Verschillende hypothesen zijn voorgesteld om dit verschijnsel te verklaren. In de eerste eeuwen maakte men van de synoptische kwestie geen probleem. Augustinus schreef het boek De overeenstemming tussen de evangelisten. Sinds de Verlichting zoekt men de oplossi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?