Neiging tot denken in machtstermen

Nelly Stienstra. Opinie
Nelly Stienstra.

Bij het herstel van de Rooms-Katholieke Kerk wordt, ook door aartsbisschop Eijk, te veel gedacht in termen van macht. Dat is geen christelijk concept.

In het artikel 'Aartsbisschop Eijk brengt debat in juiste spoor' (Nederlands Dagblad 14 april) prijzen Zwitser en Van Goor de aartsbisschop omdat hij niet, zoals andere bisschoppen, de gelovigen zou oproepen ,,tot zelfreflectie en schaamte'' inzake het misbruikschandaal, dat de laatste tijd het belangrijkste nieuws in onze kerk lijkt te zijn. Mgr. Eijk streeft naar ,,herstel van gezag om allerlei misstanden te kunnen aanpakken''. Dat is nog eens iets anders dan mgr. De Korte met zijn ,,woordjes tegen de kerk, tegen Rome, tegen besluiten van de paus, 'zijn' aartsbisschop (sic! er is geen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?