Neem kerkleden nu eens serieus

De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 2010. |beeld Jaco Klamer Opinie
De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 2010. |beeld Jaco Klamer
In de aanloop naar de vergaderingen van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) vielen mij een paar zaken op. Er verandert in twintig jaar weinig. De kerk neemt haar leden niet serieus.
Als deelnemer aan het digitaliseringproject van De Wekker, het landelijk orgaan van de CGK, kwam mij een artikel uit 1992 onder ogen van mr. P.Th. Versteeg. In dat artikel plaatst hij enkele kanttekeningen bij het functioneren van de synode en het is interessant om na te gaan of daarmee, 21 jaar na dato, iets is gedaan. 1. De onevenredig grote invloed van predikanten. Zij zijn niet alleen qua aantal (te) ruim vertegenwoordigd, zij zijn door hun permanente aanwezigheid op classes ook beter in de kerkelijke materie ingevoerd. 2. Door het systeem van afvaardigen naar meerdere vergaderin …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?