Nederland, vraag naleving Geneefse Conventies

Keer op keer falen permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, zoals China, Rusland en de VS, om overeenstemming te bereiken over maatregelen die nodig zijn om de burgers in Syrië te beschermen.

Het is nu de hoogste tijd alle staten die partij zijn bij de Geneefse Conventies bijeen te roepen. Nederland kan het voortouw nemen. Nieuwe concepten ten spijt, zoals de 'verantwoordelijkheid om te beschermen', kijkt ook de rest van de wereld met de handen op de rug toe bij afschuwelijke taferelen die zich dag in dag uit afspelen in talloze conflictgebieden, waaronder Syrië. Maar de internationale gemeenschap is nog niet door de opties heen. Immers, er bestaan universeel aanvaarde regels voor de bescherming van personen in conflicten. Dat de Geneefse Verdragen uit 1949, zowel nationaal …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?