Nationale synode is iets van vroeger

Als het over kerkelijke eenheid gaat zijn er twee gegevens die tot nadenken stemmen. In de eerste plaats heeft het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2003 de verdeeldheid binnen de gereformeerde gezindte pijnlijk bloot gelegd.

In het licht van dit positieve feit moet elk kerkgenootschap uitleggen dat het niet negatief is als het buiten die fusie blijft. Daarnaast moet verklaard worden waarom het gereformeerde fusiegemodder zo schril afsteekt tegen wat met het ontstaan van de PKN werd bereikt. Afscheiding heeft één keer daadwerkelijk als alternatief voor de Hervormde Kerk gediend en dat was in de jaren na 1834. Terecht zeiden de afgescheidenen ten tijde van de Doleantie van 1886: Kuyper hoeft geen nieuwe kerk te stichten, hij kan zich bij ons aansluiten. Toen dat niet gebeurde was de toon in de gereformeerde gezi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?