Naar energiebalans in Europa

Opinie

ChristenUnie-SGP wil meer balans in Europa. Op de energiemarkt is intensiever samenwerken nodig, maar dat kan zonder zeggenschap over te dragen aan Brussel.

Energieschaarste en milieuproblemen houden niet op bij de Nederlandse grens. Juist in het energiebeleid is intensieve samenwerking en afstemming tussen lidstaten van de Europese Unie nodig voor schonere energie en grotere onafhankelijkheid van landen buiten de EU, zoals Rusland. De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie hebben een revolutie op de energiemarkt teweeggebracht. Duitsland heeft een forse groei van schone energie, onder meer door een gunstige regeling voor zonnepanelen op particuliere daken. Dit beleid is een typisch voorbeeld van een nationale bevoegdheid. co …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?