Misleidende verhalen over secularisatie

Opinie

Volgens hoogleraar secularisatiestudies Herman Paul is secularisatie geen feit, maar een verhaal. Zijn benadering is vernieuwend, maar tegelijk eenzijdig en zelfs misleidend.

De ontkerkelijking in Nederland is niet mis te verstaan. Deze verloopt vanaf 1970 in een lineaire, neergaande lijn. Lange tijd verklaarden sociologen dit met de secularisatietheorie. De ontkerkelijking zou het resultaat zijn van de gestage toename van wetenschappelijke kennis. Herman Paul (ND 3 september) stelt terecht dat de secularisatie niet zulke oude papieren heeft als de theorie voorstelt. Deze theorie weerspiegelde een wensbeeld van academici die hun dedain voor het geloof projecteerden op de samenleving. Zij herschreven de geschiedenis als één langgerekt secularisatieproces. He …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?