Minister Van Bijsterveldt walst over de wet heen

Het kabinet bezuinigt 200 miljoen euro op de publieke omroep, een kwart van het totale budget. Het budget van de levensbeschouwelijke omroepen zonder leden, waar IKON en Zendtijd voor Kerken bijhoren, wordt gehalveerd. Zon drastische ingreep vraagt om een gedegen onderbouwing. En die ontbreekt in politiek Den Haag.

Ter voorbereiding op de bezuinigingsoperatie heeft minister Van Bijsterveldt (OCW) een extern bureau een onderzoek laten uitvoeren naar de besparingsmogelijkheden bij de publieke omroepen. Voor de levensbeschouwelijke omroepen zonder leden naar een paragraaf in de Mediawet ook wel 2.42-omroepen genoemd komt dit onderzoek uit op een bezuiniging van 5 à 6 miljoen. De minister boekt echter 13 miljoen in. Ze treft daartoe twee maatregelen. In de eerste plaats verplicht ze deze omroepen zich aan te sluiten bij een (verwante) ledengebonden omroep dan wel bij de taakomroep NTR. In de tweede …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?