Milieubeleid is soms niks doen

In het ND van 26 februari beargumenteren Dick van t Slot en Gert Harm ten Bolscher dat toepassing van zonnepanelen niet verplicht zou moeten worden. Dit zou ten koste kunnen gaan van andere maatregelen om energie te besparen. Onderzoek aan de Erasmus Universiteit bevestigt hun visie.

Wij hebben onderzoek gedaan naar de effecten van eisen die worden gesteld aan de energieprestatie van huizen. De vraag was welke effect die eisen hadden op de keuze van technologieën. Dat hebben we gedaan door bouwvergunningen in Rotterdam en omliggende gemeenten te onderzoeken. We keken daarbij naar de keuzes voor een ventilatie- en een verwarmingssysteem. Daaruit blijkt dat elke aanscherping van energieprestatie-eisen leidt tot introductie van nieuwe technologieën en dat in de jaren daarna de marktaandelen weer licht kunnen wijzigen, omdat de technologieën zelf steeds meer verbeterd word …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?