Mijn 'ja' zonder Gods 'ja' is luchtfietserij

De vrijgemaakt-gereformeerde predikant ds. Ton de Ruiter werd deze week op eigen verzoek ontheven uit het ambt van predikant. De gereformeerde leer maakt 'gearriveerd' en heeft weinig oog voor heiliging, zegt hij. De aandacht die hij vraagt, is terecht, maar ook een versmalling van het evangelie.

Dominee De Ruiter kon de gereformeerde rechtvaardigingsleer niet meer onderschrijven. Volgens hem is het on-Bijbels dat mensen door het plaatsvervangend lijden van Jezus worden gered. God kan toch 'om niet' vergeven? Op Golgotha betaalde Jezus Christus volgens De Ruiter niet de schuld van mensen, maar overwon hij definitief de satan, de zonde en de dood. De Heilige Geest wil deze overwinning planten in harten van mensen die dat aanvaarden (,,Jezus in ons''). De Ruiters verzet tegen de klassieke belijdenis dat Christus voor onze zonden gestorven is, komt voort uit een grote zorg om de heili …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?