Mestverwerking is ecologisch geen oplossing

Opinie

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma om te komen tot een verantwoorde groei van de melkveehouderij, lost het mestprobleem niet op. Groei moet alleen worden toegestaan als er grond beschikbaar is.

Het voorstel van Dijksma, dat op dit moment bij de Tweede Kamer in behandeling is, zet de deur open naar meer koeien en dus meer mest. Maar wat we nodig hebben is een kleinere veestapel, die beter past binnen Nederland. Wij roepen de staatssecretaris daarom op om de mestproductie direct aan grond te koppelen, ofwel grondgebondenheid. Sinds de jaren zeventig kent Nederland een mestoverschot. Er wordt meer mest geproduceerd dan wij op ons land kwijt kunnen. Er is een wirwar aan beleid ontstaan om het mestoverschot te beheren. Een structurele oplossing kwam er niet, omdat de omvang van de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?