Meer dan genoeg hoogopgeleiden

Het is weinig zinvol maar wel kostbaar om het percentage hoger opgeleiden nog verder op te voeren.

De Europese Unie schrijft ons niet alleen voor dat het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan 3 procent. Tevens dicteert de EU dat in 2020 minstens 40 procent van de 30- tot 34-jarigen een hogere opleiding moet hebben voltooid. Ook op dit terrein wil Nederland blijkbaar het braafste jongetje van de klas zijn. In 2012 zaten we al op ruim 42 procent. En uiteraard groeien we vrolijk verder. De vraag of dit wel zin heeft, wordt nooit gesteld. We zijn een kenniseconomie, nietwaar? Maar in het hoger onderwijs zijn er genoeg voorbeelden te vinden van studies waar het aantal afgestudeerden ve …
Dit is 11% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?