Meer bewapening nodig tegen piraat

Het is tijd voor een effectievere aanpak van de piraterij. Er moeten gecertificeerde, gewapende beveiligers aan boord en banken die losgeld beheren moeten worden aangepakt.

Piraterij neemt toe. In de eerste negen maanden van 2011 zijn al evenveel schepen en zeevarenden nabij Somalië gekaapt als in heel 2010: zestien, met 350 opvarenden. Momenteel worden zon vierhonderd zeevarenden onder verschrikkelijke omstandigheden vastgehouden. In totaal zijn sinds 2008 ongeveer drieduizend zeevarenden gegijzeld, zestig van hen zijn omgekomen. De gemiddelde periode om tot overeenstemming over het losgeld te komen bedraagt een jaar. De losgeldprijs is gestegen van enkele miljoenen naar nu 6 tot 12 miljoen US-dollar per schip. Piraterij is daarmee zeer winstgevend. Ee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?