Man-vrouw huwelijk is voor overheid hooguit een privémening

In de discussie over de ruimte voor ambtenaren om niet te hoeven meewerken aan de sluiting van een homohuwelijk heeft de idee van de neutrale overheid een belangrijke rol gespeeld. De signalen die de overheid afgeeft rondom het homohuwelijk geven aanleiding te denken dat de overheid verre van neutraal is.

Dr. Henk Post ( Nederlands Dagblad 24 februari) plaatst de theocratische staatsopvatting van SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij en ons feitelijke staatsbestel tegenover elkaar. Voor de eerste is de staat dienares van God. ,,In ons staatsbestel berust de wetgevende macht bij parlement en regering. Zij staat in dienst van het volk''. Het lijkt mij dat Post hier democratie identificeert met volkssoevereiniteit. Dan is inderdaad de wil van het volk uiteindelijk bepalend en niet de wil van God. Er is evenwel ook een andere opvatting van democratie. Deze is bij mijn weten altijd verdedigd i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?