Maar, over de andere kant van de feiten

Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, vindt dat de kerken excuses moeten aanbieden voor het slavernijverleden.

maar, Zon excuus is te breed om geloofwaardig te zijn. Nog afgezien van de vraag of men zich kan excuseren voor wandaden die men niet bedreven heeft, moeten in elk geval de geestelijke nazaten van de Afscheiding van 1834 voorzichtig zijn met een excuus. De Afscheiding was een uittocht van orthodoxe gereformeerden uit de Hervormde Kerk. De afgescheidenen probeerden strikt naar Gods Woord te leven, hun synode deed voortdurend uitspraken over wat wel en wat niet mocht. Wat echt niet mocht, was slavernij. In 1854 stuurde de synode een verzoekschrift aan de Koning om de slavernij in Su …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?