Maak predikant tot werknemer

Laat de dominee in dienst treden als werknemer bij een landelijke kerk. Nederlands-gereformeerden, vrijgemaakt-gereformeerden en christelijk-gereformeerden moeten die mogelijkheid gezamenlijk onderzoeken.

Dr. mr. Klaas-Willem de Jong (ND 29 oktober) merkt op dat de burgerlijke rechter weliswaar tot op heden binnenkerkelijke afspraken respecteert, maar dat de mogelijkheden lijken af te nemen om het in de kerk wezenlijk anders te doen dan in een arbeidsovereenkomst. Hij zegt dit naar aanleiding van het vonnis van de Zutphense kantonrechter in de zaak van een Nederlands-gereformeerde predikant (d.d. 17 oktober). De Jong zou gelijk kunnen hebben, ook al merkt de betreffende kantonrechter uitdrukkelijk op dat de wet juist in de mogelijkheid voorziet dat een kerkgenootschap door het opstellen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?