Maak grondslag CU politiek relevant

Als de ChristenUnie haar grondslag verandert, moet het om politieke relevantie gaan. De Apostolische Geloofsbelijdenis als puur kerkelijk document, helpt daar niet bij.

De ChristenUnie overweegt de grondslag (Uniefundering) anders te verwoorden en de verwijzing naar de Drie Formulieren van Eenheid te schrappen. Voornaamste reden lijken de bezwaren die evangelische en katholieke christenen tegen de inhoud van de Drie Formulieren zouden hebben. Dat argument is niet sterk. Evangelische en katholieke christenen moet worden duidelijk gemaakt dat wie de Uniefundering ondertekent, niet de inhoud van alle belijdenisgeschriften voor zijn of haar rekening neemt. Kwesties als volwassendoop en de paapse mis, om maar wat te noemen, zijn niet politiek relevant. R …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?