Leven vaak bepalend voor hoe je Bijbel leest

Er waren mensen die naar Janneke Burger toe kwamen en zeiden: Ik hoop dat je dominee kunt worden. Want zoals het in de Bijbel staat, zo kan het eigenlijk niet meer. |beeld Dick Vos Opinie
Er waren mensen die naar Janneke Burger toe kwamen en zeiden: Ik hoop dat je dominee kunt worden. Want zoals het in de Bijbel staat, zo kan het eigenlijk niet meer. |beeld Dick Vos

Mogen vrouwen in het ambt, mogen ze het evangelie verkondigen? Die vraag speelt momenteel in heel wat kerken. Wij hebben er samen jaren over gepraat en naar de Schrift geluisterd. Dat gesprek wensen we al onze broeders en zusters toe.

In de dertien jaar van ons huwelijk hebben we heel wat afgepraat: wat wil je ook met twee theologen? De lastigste discussies gingen vaak over rolverdeling en de vraag naar vrouwen in het ambt. Daarin kwamen ons eigen verhaal, onze eigen verlangens en onze zorgen het meest kwetsbaar naar voren. Daarin was de verleiding het grootst om vanaf ons eigen eilandje de ander vooral als bedreiging te zien. cultuur We hebben heel wat tijd op onze eigen eilandjes doorgebracht, maar hebben ook telkens geprobeerd elkaar te bereiken. Door Gods Geest is dat ook telkens weer gelukt. Als theologen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?