Leuke SGPers

Gert-Jan Segers vraagt zich in het ND van 16 maart af of SGPers leuke mensen zijn. Zijn intenties zijn ongetwijfeld goed, maar in zijn stuk lees ik zaken die volgens mij net zogoed voorkomen in kerkelijke kringen waar men veelal ChristenUnie stemt: de juiste Bijbelvertaling, voorgeschreven geloofservaring, wel of niet zingen uitOpwekking, voor of tegen volwassendoop zijn.

Het zijn zaken die sterk bepalend kunnen zijn in evangelische, charismatische, maar ook in gereformeerde of hervormde kring. Ook daar kunnen harde oordelen zijn over christenenbuiten de eigen kring. Ook daar zijn eigen scholen. groepscode Het kan overal een subcultuur worden en sommige christenen voelen zich daar ergveilig bij. Mensen kunnen het idee krijgen: ik ben een goed christen, omdat ik leef volgens de groepscode in mijn eigen kerk of gemeente.Ik stem ook nog CU, dus... Bepaalde gesloten gemeenschappen waar veel CU wordt gestemd, zijn ook niet vrij van angst. Mensen zijn er …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?