Les seksualiteit is tegen Grondwet

Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs heeft de Tweede Kamer afgelopen donderdag toegezegd dat zij aandacht voor seksualiteit enseksuele diversiteitexpliciet in de kerndoelen wilopnemen. Dat is tegen de Grondwet.

Het verplicht stellen van lessen over seksualiteit enseksuele diversiteitaan scholen in hetbasis- en voortgezet onderwijs botst met artikel 23 van de Grondwet. De ministeris van oordeel datde manier waarop de kerndoelen zullen worden aangepast niet in strijd is metde Grondwet, omdat de vrijheid van richtingen die van de inrichting van scholen gewaarborgd blijven. De scholen blijven namelijk zelf bepalen op welke wijze zij er invullingaan willen geven. In artikel 23 van de Grondwet is bepaald dat het gevenvan onderwijs vrij is, behoudens het toezicht van de overheid enhetonderzoek naar d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?