Les in omgaan met conflicten

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Bij alle terugdenken aan de kerkstrijd in de jaren zestig blijft mij de vraag bezighouden: wat heeft die meer opgeleverd dan verbroken eenheid? Op die vraag terugziende, zouden we nu samen – vrijgemaakten en Nederlands-gereformeerden – over en weer en van harte moeten vaststellen dat we het elkaar in die strijd heel moeilijk hebben gemaakt. Door halsstarrig vasthouden aan eigen standpunten. Door al te standvastig strijden voor handhaving van de belijdenis. Door gebrek aan vertrouwen in elkaars bedoelingen.

In de vrijgemaakte kerken zijn nu inzichten gegroeid en hebben eerdere overtuigingen aa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?