Leiding niet taak vrouw

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Martin de Jong bepleit vrouwen meer taken te geven in de kerk (ND 28 juli). Volgens hem dwingt de nieuwe generatie vaste Bijbelse overtuigingen tegen het licht te houden. Maar voor mij leidt dat tot een andere conclusie dan bij hem.

Voorstanders van het streven naar meer taken voor vrouwen in de kerk verklaren dat de Bijbel een tijdgebonden getuigenis uit het verleden is en niet het voor alle tijden gegeven Woord van God. Deze mening is strijdig met 2 Petrus 1 vers 20 en 21: ‘Geen enkele profetie uit de Schrift staat een eigenmachtige uitleg toe.’ Op grond hiervan meen ik dat Schriftgegevens met betrekking tot de plaats van de vrouw in de kerk een voor alle tijden geldend woord van God zijn.

Paulus past in zijn brieven aan de Korintiërs, Efeziërs en Timoteüs Gods geboden toe op de verhouding tussen man en vrouw in de gem …
Dit is 10% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?