Leg uit waarvoor je school bestaat

Paasontbijt op een christelijke school. Een christelijke school wil leerlingen vormen tot bewuste burgers, die vrede willen brengen waar vijandschap is. Opinie
Paasontbijt op een christelijke school. Een christelijke school wil leerlingen vormen tot bewuste burgers, die vrede willen brengen waar vijandschap is. | beeld anp / Evert-Jan Daniels
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De vrijheid van onderwijs moet blijven. Maar dat betekent wel huiswerk voor bijzondere scholen: kom uit het defensief en toon je bestaansrecht aan.

De berichtgeving in de media over het salafistisch onderwijs heeft veel losgemaakt. Alhoewel de aandacht vooral uitging naar ‘informele’ weekendscholen, zouden sporen van het salafisme ook binnen het reguliere onderwijs te vinden zijn.

Door politici van links tot rechts is opgeroepen tot meer toezicht, strengere inspectie van het lesmateriaal en desnoods de sluiting van scholen die haat prediken en hun leerlingen oproepen de Nederlandse samenleving de rug toe te keren. Natuurlijk komt ook weer de vraag op, of we er niet beter aan doen om de vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?