Leg alles vrijmoedig op tafel in de gemeente

Als twee mensen er samen uitkomen, pratend en biddend over de vrouw in het ambt, dan moet dat in de gemeente toch ook kunnen. Dus laat het gesprek maar op gang komen.

Hans en Janneke Burger dienen het kerkelijk gesprek over vrouwelijke en mannelijke gaven op een mooie manier: inhoudelijk en persoonlijk (ND 28 april). De openhartige bijdrage onderstreept het dilemma waar verschillende kerkgenootschappen voor staan. Zelfs in een goed gesprek tussen mensen die van elkaar houden, ben je er niet zomaar uit. Dat wordt alleen maar lastiger wanneer je als kerken gesprekken voert. En op een dieper niveau geldt: wat voor de een als vraag in het gesprek wordt ingebracht, is voor een ander zomaar een (Bijbelse) overtuiging en andersom. Hoe verder? Wie de discus …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?